Ekstraordinært allmøte for HF 28.11.16 m/valg av ny FTV

Hei folkens!

Siden de to kandidatene vi hadde til vervet som Eksternt Demokratisk Ansvarlig Fakultetstillitsvalgt dessverre har trukket seg, må vi kalle inn til et ekstraordinært allmøte mandag 28. november (klokka 14:15 på D2). Dette korte møtet vil i hovedsak dreie seg om valg til vervet, men vi har også en diskusjonssak om kvalitetssikring av masteroppgaven vi gjerne kunne tenkt oss innspill til.

Som vanlig stiller vi med pizza til de som deltar. Se på din deltagelse som påfyll med viktige karbohydrater slik at du kan lese optimalt til eksamen i etterkant! (For en Kjempeidé!)

Link til event på facebook finner du her

P.S. Sett deg på attending hvis du kommer! Det er dette tallet vi tar utgangspunkt i når vi skal bestille pizza.

Med vennlig hilsen

Magnus, FTV2 for Det humanistiske fakultet

Vedtekter, allmøtereglement og stillingsbeskrivelser for SU-fakultetet

Følgende styrende dokumenter ble vedtatt på allmøtet for studentene ved SU-fakultetet 31.10.16:

Stillingsinstruks for FTVer ved SU-fakultetet

Vedtekter for Studentrådet SU

Allmøtereglement for SU-fakultetet

 

Legger også ved veiledende stillingsinnstruks for ITVer ved SU-fakultetet:

Veiledende stillingsbeskrivelse ITVer ved SU-fakuletet

 

Takk for et godt møte!

Sara Wathne, FTV SVT

Informasjon om allmøtet for studenter ved Det humanistiske fakultetet

Velkommen til Allmøtet for studenter ved Det humanistiske fakultet!

Dette møtet er studentenes høyeste organ på HF og alle studenter tilknyttet fakultetet har stemmerett.

Saksliste

 1. Godkjenning av innkallingen
 2. Orienteringssak: Gjort siden sist
 3. Diskusjonssak: Humanioras plass i arbeidslivet – Innspill til høring om NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet
 4. Vedtakssak: Ny stillingsinnstruks for Fakultetstillitsvalgte (FTV) ved Det humanistiske fakultet
 5. Valg av Fakultetstillitsvalgte
  1. Presentasjon og utspørring av kandidater
 6. Eventuelt
 7. Møtekritikk og Pizza!

Det er verdt å notere seg at i dette møtet skal det åpnes for valg av 3 FTVer. To av FTVene blir valgt inn for ett år og én skal velges inn for ett semester med mulighet for å bli gjenvalgt til våren. Valget vil foregå digitalt i etterkant av møtet og ut den påfølgende uken.
Vi oppfordrer også til å melde inn saker om du ønsker å ta opp noe på allmøtet. Saker kan sendes inn til FTV-ene på ftr-hf@org.ntnu.no eller meldes på møtet som “eventuelt”-sak.

Det vil bli servert Pizza, Frukt og Kaffe :)! I tillegg så lodder vi ut et gavekort på 200 kr til en heldig møtedeltaker!

Vedlagt følger stillingsinstrukser
Stillingsinnstruks Kommunikasjonsansvarlig FTV
Stillingsinstruks Internt Ansvarlig FTV
Stillingsinstruks Fakultetsansvarlig FTV
Stillingsinstruks Eksternt Demokratisk Ansvarlig FTV

Med vennlig hilsen

Tore Sletten Langeland (FTV1) og Magnus Hansen Fjellstad (FTV2)

 

Innkalling til allmøte for studentene ved det nye Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Mandag 31. oktober kl 18.00 i rom Kjel 1 på Gløshaugen

 

Saksliste

 1. Konstituering
 2. Informasjon fra FTVene/ prodekan for utdanning
 3. Vedtekter for Studentrådet SU skal vedtas
 4. Allmøtereglement for studentene ved SU-fakultetet skal vedtas
 5. Stillingsbeskrivelser FTVene ved SU-fakultetet skal vedtas
 6. Videreføring av FTV-verv
 7. Presentasjon av kandidatene til FTV-valg
 8. Eventuelt

Allmøtereglement Studentrådet SU

Vedtekter Studentrådet SU

Stillingsinstruks FTV SU

 

Nå er høstsemesteret her.

Heihei!

Vi på Studentrådskontoret håper at alle hadde en fin og avslappende sommerferie.

Nå har derimot høstsemesteret startet og vi er tilbake på jobb. Hvis du trenger å reservere et skap, booke en standplass eller banner eller har generelle undringer over livet eller hvor de diverse forelesningssalene er er du hjertelig velkommen til å stikke innom. Vi er her hver dag mellom 9 og 15. Vanlige kontorvakter begynner 12/09.

 

 

Studentrådskontoret på Dragvoll er stengt

for sommeren pga eksamen

 

Vi er tilbake igjen mandag 15. august

Dersom du ønsker kontakt med oss så send en mail:

hf@studentrad.no

svt@studentrad.no

 

The Student Council-office is closed for the summer due to exams.

The office will re-open Monday 15 August.

If you have any questions, please send us an email at:

hf@studentrad.no

svt@studentrad.no

Tid for å søke om tavleplass på Dragvoll

Fristen for å søke om tavleplass har blitt utsatt til 20.05.16

Dersom du eller din forening ønsker å søke, gå inn på siden «Stand, banner og tavle» og fyll ut søknadsskjema som ligger der. Send søknaden til studentrad_hf-svt@org.ntnu.no. Svar vil komme i løpet av juni.

Vi minner om at det finnes klare og tydelige retningslinjer for hvem som kan bruke tavlene, og hvordan de skal brukes. Les retningslinjene før du søker.